Acente Yetkilendirme Sözleşmesi


Turkish Sigorta’yı, sigorta acentesi olarak yetkilendirmek ne demektir ?


SigortaX.app bir Turkish Sigorta markası olup, müşterilerinden yazılı, sözlü veya elektronik olarak sigorta acentesi yetkilendirmesi almadan sigorta teklifleri sunamaz. Sigorta acenteliği yönetmeliğine uygun şekilde  Turkish Sigorta’yı sigorta acenteniz olarak yetkilendirdiğiniz zaman, Turkish Sigorta’nın size karşılaştırmalı fiyatları sunabilmesine, size danışmanlık yapabilmesine ve onayladığınız takdirde poliçe satın almanıza aracılık etmesine izin vermiş olursunuz.

Turkish Sigorta, sadece yetki verilen ürünler için, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı sigorta şirketlerinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak, teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten temsilcisidir.

Turkish Sigorta’yı acente olarak yetkilendirmek, Turkish Sigorta’ya karşı herhangi bir parasal sorumluluğunuzu doğurmaz. Turkish Sigorta (SigortaX.app), kredi kartı bilgilerinizi saklamaz. Onaylamadığınız bir işlem için kredi kartınızdan tahsilat yapmaz.


Acentelik Yetkilendirme Sözleşmesi


Turkish Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Sigorta Acentesi”, Levha Numarası: T190429-HGT6), usulüne uygun ruhsat ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilen yetki ile, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerine aracılık eden bir kuruluştur.

Müşteri, işbu “Acentelik Yetkilendirme Sözleşmesi”nin (“Sözleşme”) kabulü ile Acente’yi, sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmekte ve sigorta ile ilgili her konuda tek yetkili sigorta acentesi olarak tayin etmektedir.

Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve Acente’nin bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Acente, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin Acente’ye atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda Acente tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur.

Acente, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Acente sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir. Poliçeler Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine posta ücretini ödemesi koşulu ile gönderilir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.”

download as a pdf file Pdf İndir